Φορολογικές ειδήσεις

7 Σεπ. 2018

H εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Κ.Π.), θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2018.

 

Επιχειρηματικές Συμβουλές & Νέα

taxisbank.com

7 Σεπ. 2018
30 Αυγ. 2018
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι από σήμερα, 30 Αυγούστου 2018, τίθενται σε λειτουργία στον ιστότοπο www.aade.gr :
 
α) το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», και
 
β) Εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής σε ειδική ημερολογιακή φόρμα (calendar), με δυνατότητα αναλυτικής επισκόπησης των δηλώσεων.
 
Η είσοδος στις παραπάνω εφαρμογές γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών TAXISnet των Διαχειριστών Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο. Η διαδικασία λήψης Αριθμού Μητρώου Ακινήτων (Α.Μ.Α) ολοκληρώνεται άμεσα και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. 

 

23 Αυγ. 2018

Αναλυτικά οι φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν μπροστά τους οι φορολογούμενοι τους επόμενους μήνες είναι οι εξής:

-έως τις 31 Αυγούστου πρόκειται να φορτωθούν στο taxisnet τα εκκαθαριστικά του φόρου ακινήτων του ΕΝΦΙΑ. Ο συνολικός λογαριασμός που θα κληθούν να πληρώσουν οι περίπου 7,4 εκατ. φορολογούμενοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν ακίνητη περιουσία ανέρχεται σε περίπου 3,2 δισ ευρώ. Ο φόρος θα πληρωθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιανουάριο 2019.

-τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο θα πρέπει να πληρωθεί η δεύτερη και τρίτη και τελευταία αντίστοιχα δόση του φετινού εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι δυο δόσεις συνολικά υπολογίζονται σε περίπου 2,2 δισ ευρώ ευρώ
 
Οι φορολογούμενοι που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις παραπάνω φορολογικές υποχρεώσεις έχουν στη διάθεσή τους διάφορες επιλογές προκειμένου να αποφύγουν το σκληρό πρόσωπο της εφορίας, δηλαδή την ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, όπως είναι οι κατασχέσεις. Ειδικότερα μπορούν:

-να προχωρήσουν στη ρύθμιση των φορολογικών τους οφειλών, του συνόλου ή ακόμη και κάθε δόσης συγκεκριμένου φόρου, με την πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων (για έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς). Η ρύθμιση γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του taxisnet και ο φορολογούμενους επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 8,51%. Η δυνατότητα της ρύθμισης υπάρχει ακόμη και για τις οφειλές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση θα πρέπει ο φορολογούμενος εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης να πληρώσει την πρώτη δόση της ρύθμισης.

-να μην ρυθμίσουν την φορολογική τους οφειλή αλλά να πληρώνουν κάθε μήνα το ποσό που μπορούν να πληρώσουν. Στην περίπτωση αυτή η διάθεση συνεργασίας του φορολογούμενου εκτιμάται από τη φορολογική διοίκηση και σπανίως επιβάλλονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Αυτό ισχύει βέβαια στις περιπτώσεις μικρών οφειλών και όχι μεγάλων οφειλών και οφειλών που έχουν προκύψει από φορολογικούς ελέγχους (π.χ. πρόστιμα, προσαυξήσεις).

28 Ιουλ. 2018

Σε αυτό το συνοπτικό αλλά καθόλα κατατοπιστικό άρθρο θέλω να σας ενημερώσω πλήρως για τις όποιες φοροελαφρύνσεις και απαλλαγές δικαιούστε εαν ξεκινάτε τώρα την επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Μπορείτε να γλιτώσετε έως και 1.850€ σε φόρο και 2.400€ από ΦΠΑ, ενώ ταυτόχρονα με την απαλλαγή ΦΠΑ γίνεστε περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά.

 

1) Έκπτωση φόρου 50%

Κατ'εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013  τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, κατά τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους, έχουν την μείωση του φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου του άρθρου 15 κατά 50% εφόσον αθροιστικά τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ΔΕΝ υπερβαίνουν τις 10.000€ .

ΠΡΟΣΟΧΉ: Αν το ακαθάριστο εισόδημα που δηλώνεται είναι πάνω από 10.000€ ΔΕΝ ισχύει η μείωση.

2) Μη διενέργεια Φορολογικών Αποσβέσεων

Οι νέες επιχειρήσεις κατά τα τρία (3) πρώτα έτη, με πρώτο εκείνο στο οποίο υποβλήθηκε  δήλωση έναρξης εργασίας και για το σύνολο των παγίων περιουσιακών στοιχείων τους έχουν την δυνατότητα να μην διενεργούν καθόλου φορολογικές αποσβέσεις. Από το τέταρτο φορολογικό έτος και μετά, θα υπολογιστούν φορολογικές αποσβέσεις σύμφωνα με το άρθρο 24.

3) Απαλλαγή από το Τέλος Επιτηδεύματος

Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 31 του Ν.3986/2011 ορίζεται ότι οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος, εφόσον ΔΕΝ έχουν παρέλθει πέντε(5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία(3) έτη από το έτος συνταξιοδότησής του.

4)Απαλλαγή ΦΠΑ για ατομικές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 10.000€

Την δυνατότητα να απαλλαγούν από το καθεστώς ΦΠΑ οι μικρές επιχειρήσεις με Ακαθάριστα Έσοδα εως 10.000€ παρέχει η φορολογική νομοθεσία. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου αυτού για τους υποκείμενους οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν Ακαθάριστα Έσοδα έως 10.000€.

 


Χριστόπουλος Κωνσταντίνος

MS c In Banking and Finance

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην σελίδα, είτε τηλεφωνικά στο 2102825715.