28 Ιουλ. 2018

Φορολογικός οδηγός για νέες επιχειρήσεις: Ολες οι φοροελαφρύνσεις για νέους επιχειρηματίες

Σε αυτό το συνοπτικό αλλά καθόλα κατατοπιστικό άρθρο θέλω να σας ενημερώσω πλήρως για τις όποιες φοροελαφρύνσεις και απαλλαγές δικαιούστε εαν ξεκινάτε τώρα την επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Μπορείτε να γλιτώσετε έως και 1.850€ σε φόρο και 2.400€ από ΦΠΑ, ενώ ταυτόχρονα με την απαλλαγή ΦΠΑ γίνεστε περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά.

 

1) Έκπτωση φόρου 50%

Κατ'εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013  τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, κατά τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους, έχουν την μείωση του φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου του άρθρου 15 κατά 50% εφόσον αθροιστικά τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ΔΕΝ υπερβαίνουν τις 10.000€ .

ΠΡΟΣΟΧΉ: Αν το ακαθάριστο εισόδημα που δηλώνεται είναι πάνω από 10.000€ ΔΕΝ ισχύει η μείωση.

2) Μη διενέργεια Φορολογικών Αποσβέσεων

Οι νέες επιχειρήσεις κατά τα τρία (3) πρώτα έτη, με πρώτο εκείνο στο οποίο υποβλήθηκε  δήλωση έναρξης εργασίας και για το σύνολο των παγίων περιουσιακών στοιχείων τους έχουν την δυνατότητα να μην διενεργούν καθόλου φορολογικές αποσβέσεις. Από το τέταρτο φορολογικό έτος και μετά, θα υπολογιστούν φορολογικές αποσβέσεις σύμφωνα με το άρθρο 24.

3) Απαλλαγή από το Τέλος Επιτηδεύματος

Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 31 του Ν.3986/2011 ορίζεται ότι οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος, εφόσον ΔΕΝ έχουν παρέλθει πέντε(5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία(3) έτη από το έτος συνταξιοδότησής του.

4)Απαλλαγή ΦΠΑ για ατομικές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 10.000€

Την δυνατότητα να απαλλαγούν από το καθεστώς ΦΠΑ οι μικρές επιχειρήσεις με Ακαθάριστα Έσοδα εως 10.000€ παρέχει η φορολογική νομοθεσία. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου αυτού για τους υποκείμενους οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν Ακαθάριστα Έσοδα έως 10.000€.

 


Χριστόπουλος Κωνσταντίνος

MS c In Banking and Finance

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην σελίδα, είτε τηλεφωνικά στο 2102825715.