22 Απρ. 2018

Αναλαμβάνουμε το Business Plan της επιχείρησής σας

Τα Επιχειρηματικά Σχέδια μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε δύο κατηγορίες, η πρώτη αφορά τις νέες υπό ίδρυση επιχειρήσεις και η δεύτερη τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η διαφοροποίηση τους έγκειται στο γεγονός  ότι για την πρώτη κατηγορία των επιχειρήσεων τα στοιχεία βασίζονται σε υποθέσεις, στατιστικά στοιχεία, αναφορές και έρευνες ενώ στη δεύτερη κατηγορία επεξεργαζόμαστε τα υφιστάμενα στοιχεία τα οποία λειτουργούν ως βάση για αξιοποίηση και προσαρμογή στους στόχους της εταιρείας.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι χρήσιμο για:

  • το εσωτερικό περιβάλλον την εταιρείας, αποτελώντας τον οδηγό λειτουργίας της
  • το εξωτερικό περιβάλλον, όπως είναι επενδυτές, τράπεζες κλπ.

Μία επιχείρηση εάν θέλει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δίνονται καθώς επίσης και τα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα επιχορηγήσεων και τα τραπεζικά προϊόντα, θα πρέπει να έχει αποτυπωμένο και συνεχώς επικυροποιημένο  Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan).

Στην TAXISBANK εξειδικευμένοι σύμβουλοι είναι σε θέση να καταρτίσουν και να παρακολουθούν το Επιχειρηματικό Σχέδιο της επιχείρησης σας, είτε πρόκειται για νέα επιχείρηση είτε για υφιστάμενη. Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να έχει όριζοντα (βιωσιμότητα) όσο ο επενδυτής το επιθυμεί και μπορεί να συμβάλλει στην αναζήτηση χρηματοδότησης μέσω δανειοδότησης ή μέσω Venture Capital ή απλών επενδυτών στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

Κλείστε το ραντεβού σας τώρα....