25 Νοε. 2016

e-αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων σε τρεις κλάδους της οικονομίας

Πιο απλές διαδικασίες στην αδειοδότηση επιχειρήσεων φέρνει το σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομίας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων τριών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα:

- της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών.

- των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).

- του Τουρισμού (τουριστικά καταλύματα).

Σύμφωνα με τις διατάξεις το νομοσχεδίου, η καινοτομία που εισάγει είναι ότι πλέον η αδειοδότηση θα γίνεται με την γνωστοποίηση για την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας από τον ενδιαφερόμενο ενώ ο έλεγχος θα γίνεται εκ των υστέρων, με βάση κριτήρια ρίσκου, αλλά και  τωνειδικών χαρακτηριστικών που έχει κάθε κλάδος. Το νέο σύστημα αδειοδότησης είναι απλούστερο με αποτέλεσμα ο χρόνος έναρξης λειτουργίας μιας επιχείρησης να έχει συντμηθεί αρκετά. Η φιλοσοφία του αντιμετωπίζει συστηματικά το σύνολο μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι απλά μια μεμονωμένη άδεια, διευκολύνοντας έτσι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με απώτερο στόχο την τόνωση της απασχόλησης και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Στις διατάξεις προβλέπεται η αυτοματοποίηση των διαδικασιών από την γνωστοποίηση και την έγκριση,  τη διαχείριση των εγκρίσεων και τους  ελέγχους και παρέχει ακόμα και τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να μειωθεί σημαντικά το διοικητικό κόστος, ταυτόχρονα γίνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος  ενώ ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο διακριτικής εξωγενούς παρέμβασης προς όφελος των ενδιαφερομένων.

Ειδικότερα για τους τρεις πρώτους κλάδους στους οποίους θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα, οι διατάξεις ορίζουν:

Για τα τρόφιμα και ποτά

-Αντικατάσταση των περισσότερων αδειών λειτουργίας με γνωστοποίηση.

-Κατάργηση βεβαίωσης καταλληλότητας και σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης.

 -Κατάργηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας από την Κτηνιατρική αρχή για μεταποίηση τροφίμων ζωικής προέλευσης και αντικατάσταση από απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης.

-Εκ των προτέρων έλεγχοι καταργούνται εκτός από τις περιπτώσεις μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης και παραγωγής – εμφιάλωσης νερού.

Για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος προβλέπει:

-Αντικατάσταση της διαδικασίας προέγκρισης με Βεβαίωση από αρμόδια δημοτική Υπηρεσία.

- Αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας με γνωστοποίηση, χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στην εγκατάσταση της επιχείρησης.

-Κατάργηση της άδειας μουσικής και αντικατάσταση από γνωστοποίηση.

-Οι έλεγχοι  θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης

Για τα Τουριστικά Καταλύματα:

 -Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017 θα γίνεται χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας εντός 28 ημερών ενώ από την 1 Οκτωβρίου 2017 θα αρκεί μόνο η γνωστοποίησης.

 -Υπαγωγή της «άδειας» λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών στο καθεστώς της «γνωστοποίησης» αλλά μόνο ηλεκτρονικά.

-Μείωση δικαιολογητικών με κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής των αρχιτεκτονικών σχεδίων, της Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), αλλά και της προσκόμισης βεβαίωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο για το οποίο θα είναι αναγκαίο μόνο το αποδεικτικό.

-Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταλύματα άνω των 51 κλινών. Όπου απαιτείται η διαδικασία κατάταξης σε κλειδιά θα γίνεται προαιρετική.

Αναφορικά με την γνωστοποίηση θα απαιτούνται τα ελάχιστα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και συγκεκριμένα: το όνομα, η διεύθυνση του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκηθούν. Ο χρόνος για τη χορήγηση άδειας και έναρξη λειτουργίας στο παλαιό καθεστώς ήταν τουλάχιστον 30 ημέρες. 

Με το νέο καθεστώς, η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας θα γίνεται αμέσως μετά τη γνωστοποίηση.