Φορολογικές ειδήσεις

6 Φεβ. 2019

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά της ώρας και με λίγα κλικ στον υπολογιστή τους ή στο τάμπλετ ή ακόμα και στο smartphone τους  οι σύζυγοι θα μπορούν να πάρουν «φορολογικό διαζύγιο».  Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποίησε  μια ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι σύζυγοι που επιθυμούν να υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση θα το γνωστοποιήσουν στην Εφορία.  Για να είναι δυνατή η  υποβολή χωριστών δηλώσεων η ΑΑΔΕ ζητάει από ένα τουλάχιστον εκ των συζύγων να το γνωστοποιήσει μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019 στο σύνδεσμο: www.aade.gr , είτε με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, είτε μέσω ειδικώς για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένου λογιστή – φοροτεχνικού με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του τελευταίου. Η ειδική εξουσιοδότηση προς τον λογιστή για τη γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης γίνεται μέσω του TAXISnet.

Εάν μόνον ο ένας εκ των συζύγων γνωστοποιήσει την επιλογή του για υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ενημερώνεται ο άλλος σύζυγος από την ΑΑΔΕ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει στη διάθεσή της. Η επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης μπορεί να ανακαλείται αποκλειστικά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Βήμα – βήμα

Οσοι θα αποφασίσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου να υποβάλουν φέτος χωριστή φορολογική δήλωση θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

1. Ο σύζυγος ή η σύζυγος  εισέρχεται στον δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www. aade.gr)

2. Στην κατηγορία  Πολίτες επιλέγετε  «Γνωστοποίηση χωριστής δήλωση»

3. Εισέρχεστε στην εφαρμογή με τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

4.Με την είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζονται τα στοιχεία και των δύο συζύγων ΑΦΜ, Επώνυμο και Ονομα. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε θα πρέπει να απευθυνθείτε  στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

5. Εάν συμφωνείτε και επιθυμείτε να υποβάλετε χωριστή δήλωση θα πρέπει να κάνετε κλικ στην ένδειξη «Υποβολή δήλωσης». Το σύστημα έχει πλέον ενημερωθεί για την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης.

Η διορία που έχουν οι σύζυγοι ή ένας εκ των δυο να δηλώσουν ότι θα υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση λήγει στις 28 Φεβρουαρίου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της δήλωσης και η υποβολή κοινής δήλωσης.

Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης θα παραμείνει διαθέσιμη και μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αποκλειστικά για τους φορολογούμενους που συνάπτουν ή δηλώνουν γάμο μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Η  γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται άπαξ και δεν ανακαλείται.

Εξαιρέσεις

Η  εφαρμογή αυτή δεν αφορά τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, ούτε φορολογούμενους σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συμπαράσταση.

 

Συμφέρει;

Τα προβλήματα που δημιουργούνται στα ζευγάρια από τα χρέη που μπορεί να έχει στην Εφορία ο ένας από τους δυο συζύγους τα οποία μπλοκάρουν τη φορολογική ενημερότητα για τον άλλο ή την είσπραξη επιστροφής φόρου έρχεται να επιλύσει η διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με μια απλή δήλωση ενός εκ των δύο συζύγων στην εφορία έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2019, τα ζευγάρια αποκτούν τη δυνατότητα να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις χάνοντας όμως άλλα πλεονεκτήματα της κοινής δήλωσης, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα να καλύψει ο ένας τα τεκμήρια του άλλου.

 

Οι νέες διατάξεις έρχονται μετά από πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας που έκρινε ότι τα ζευγάρια έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και να εκδοθεί ξεχωριστό εκκαθαριστικό για τον καθένα. Σήμερα ο νόμος επιτρέπει την υποβολή χωριστών δηλώσεων στους συζύγους μόνο σε τρεις περιπτώσεις:

1. Αν έχει επέλθει διακοπή της έγγαμης συμβίωση ή λύση του συμβολαίου συμβίωσης.

2. Ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης.

3. Ένας από τους δύο συζύγους έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Αν οι σύζυγοι αποφασίσουν να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις κατά το έτος υποβολής τους το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων το ποσό της δαπάνης που μπορεί να εκπέσει για τον προσδιορισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 3.000 ευρώ για κάθε σύζυγο ενώ με το καθεστώς της κοινής δήλωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 5.000 ευρώ προκειμένου για συζύγους.

Το βασικότερο πλεονέκτημα των χωριστών φορολογικών δηλώσεων είναι το ξεχωριστό εκκαθαριστικό που εκδίδεται για τον καθένα. Ο κάθε σύζυγος πληρώνει το φόρο που του αναλογεί και εισπράττει την επιστροφή φόρου που δικαιούται χωρίς να γίνεται συμψηφισμός της επιστροφής με τυχόν οφειλή του άλλου συζύγου. Και σήμερα μπορεί να γίνει διαχωρισμός της οφειλής μετά όμως από αίτηση στην Εφορία.

Τα χωριστά εκκαθαριστικά διασφαλίζουν τη φορολογική ενημερότητα του συζύγου που δεν χρωστά. Σήμερα εάν ένας από τους δυο συζύγους έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο άλλος δεν μπορεί να λάβει φορολογική ενημερότητα αν δεν ρυθμιστεί η οφειλή του συζύγου.

Η κοινή φορολογική δήλωση συμφέρει κυρίως ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν ζήτημα κάλυψης τεκμηρίων ή εκείνους οι οποίοι δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών πληρωμών για την κάλυψη του αφορολογήτου.

Ειδικότερα στην περίπτωση των τεκμηρίων , εάν ένας σύζυγος πιάνεται στην «τσιμπίδα» τους, μπορεί ο έτερος να συνδράμει για να καλύψει με τα εισοδήματά του την διαφορά που προκύπτει και να μην επιβαρυνθεί ο άλλος. Το ίδιο ισχύει και με τις δαπάνες που πραγματοποιούνται με πλαστικό χρήμα οι οποίες εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Οι ισχύουσες διατάξεις ορίζουν ότι εάν καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων το τυχόν πλεονάζον ποσό κατά την εκκαθάριση μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του.

9 Νοε. 2018

Σύμφωνα με την ΕΕΤ στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3965) η υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018 Υπουργική Απόφαση, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα ΚΥΑ για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Την προθεσμία για την υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης των Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως την 13η Δεκεμβρίου 2018 γνωστοποιεί η Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω Απόφαση οι δικαιούχοι πληρωμής που ορίζονται στο άρθρο 1(1) της ΚΥΑ 45231 «για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές» υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης.

Περαιτέρω, οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς θα πρέπει να δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης.

Σε περίπτωση μη δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους δικαιούχους πληρωμής του άρθρου 1(1) της ΚΥΑ 45231 διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους δικαιούχους πληρωμής, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5α(4) και (5) της ΚΥΑ 45231, νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο των χιλίων (1.000) ευρώ.

6 Νοε. 2018

«Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως επικεφαλής της Φορολογικής Διοίκησης της χώρας, είχα δεσμευτεί προς όλους εσάς ότι θα βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία ώστε, τόσο να αντιμετωπίζουμε τα όποια ζητήματα προκύπτουν στην καθημερινότητα, όσο και να συζητάμε πάνω στις προκλήσεις, οι οποίες έρχονται.

Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πολύ απλά, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πρόκειται για το νόμο 4557/2018, που αντικατέστησε τον 3691/2008.

Ήρθε, λοιπόν, ο νομοθέτης, και επικαιροποίησε το συγκεκριμένο πλαίσιο, με τη βοήθεια και της οδηγίας 2015/849/ΕΕ, την οποία και ενσωμάτωσε. Η συζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα γίνεται, διότι η ΑΑΔΕ είναι αρμόδια Αρχή για την εποπτεία:

α) εξωτερικών λογιστών-φοροτεχνικών και των νομικών πρόσωπων παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και των ιδιωτών ελεγκτών,

β) μεσιτών ακινήτων για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ (ανεξάρτητα αν το ποσό αυτό αφορά σε αγορά, πώληση ή μηνιαίο μίσθωμα εκμίσθωσης ακινήτου)

γ) εμπόρων και εκπλειστηριαστών αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ (ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται με μια μόνο πράξη ή με περισσότερες)

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε μέχρι τώρα εκδώσει δύο εγκυκλίους και δύο αποφάσεις:

1) ΠΟΛ. 1189/2018: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».

2) ΠΟΛ. 1201/2018: Εφαρμογή άρθρου 20 ν. 4557/2018 (ΦΔΚ 139 Α΄/30-7-2018) «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

3) ΠΟΛ.1200/2018: Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν.4557/2018.

4) ΠΟΛ. 1204/2018: Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α΄ 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές.

Στο site της ΑΑΔΕ, υπάρχει ειδική κατηγορία με τίτλο “Ξέπλυμα Χρήματος”, όπου μπορείτε να βρείτε αποφάσεις, εγκυκλίους και ο,τιδήποτε άλλο σχετικό με το συγκεκριμένο θέμα.

Τι είναι λοιπόν αυτό, το οποίο ελέγχουμε:

- Εάν έχουν ληφθεί μέτρα δέουσας επιμέλειας κατά τη διενέργεια συναλλαγών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων με τους πελάτες τους,

-Εάν αποστέλλονται αναφορές προς την Αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες χωρίς αυτό να έχει γνωστοποιηθεί στον πελάτη,

- Εάν φυλάσσονται αρχεία και στοιχεία

- Εάν τηρούνται εσωτερικές διαδικασίες

H μη τήρηση όλων αυτών των υποχρεώσεων επιφέρει την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, πριν ξεκινήσουμε ελέγχους, απευθυνόμαστε σε εσάς, που αποτελείτε τα συλλογικά όργανα, τα οποία εκπροσωπούν όλες αυτές τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρώ τη συνεργασία και τη συνδρομή σας δεδομένη, στην κατεύθυνση της ενημέρωσης των μελών σας για τις υποχρεώσεις τους γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Διότι, το έχω ξαναπεί και θα το επαναλάβω, ο στόχος της ΑΑΔΕ δεν είναι να επιβάλει ποινές και πρόστιμα.

Ο στόχος μας είναι οι περιπτώσεις αυτές να μειώνονται και να αυξάνεται η συμμόρφωση των ελεγχομένων.

Και πιστεύω ότι η μεταξύ μας συνεργασία και η διαρκής ενημέρωση των μελών σας θα βοηθήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό να αυξήσουμε τη συμμόρφωση και να περιορίσουμε τα φαινόμενα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες.

Κι αυτό, γιατί – όπως επισημάνθηκε και στην έκθεση «Εκτίμηση εθνικού κινδύνου για την παγκοσμιοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», που δημοσιοποίησε πρόσφατα το υπουργείο Οικονομικών - τα οικονομικά εγκλήματα, η απάτη και η διαφθορά λόγω της πολυπλοκότητάς τους καθίστανται ολοένα και πιο δύσκολα στον εντοπισμό και τη διερεύνησή τους με συνέπεια να έχουν αρνητική επίπτωση στην οικονομία.

Έρευνες κατά την τελευταία πενταετία έδειξαν ότι σε οργανισμούς και επιχειρήσεις υπάρχει μια αύξηση σε φαινόμενα απάτης, διαφθοράς και δωροδοκίας που δυσχεραίνει την ελληνική επιχειρηματικότητα και υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Σε μια περίοδο, λοιπόν, όπου ο μέσος Έλληνας πολίτης και οι επιχειρήσεις έχουν σηκώσει το βάρος όλων των μέτρων στην περίοδο της κρίσης και από τους οποίους ζητάμε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος, είναι χρέος όλων μας να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να αποκαταστήσουμε το αίσθημα δικαίου, που χάνεται, όταν ο φορολογούμενος νιώθει ότι κάποιοι μπορούν να δρουν ανενόχλητοι μέσα σε καθεστώς παρανομίας.

Για το σκοπό αυτό, θα ήθελα να μας αποστείλετε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου παρατηρήσεις, απορίες και σχόλια, που έχετε, πάνω στις αποφάσεις και εγκυκλίους, τις οποίες έχουμε ήδη εκδώσει.

Στόχος μας είναι να πραγματοποιήσουμε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε ορισμένες πόλεις της χώρας και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη διαθεσιμότητά σας. Τέλος, παρακαλώ όπως κάθε φορέας μας υποδείξει έναν εκπρόσωπό του, με τον οποίο θα βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία οι υπηρεσίες μας.

 

Σας ευχαριστώ».

11 Οκτ. 2018

Είσαστε ιδιοκτήτης ακινήτου και κάνετε βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών τύπου air bnb; Τότε ήρθε η ώρα να τις δηλώσετε, σωστά!

Για να τα βάλουμε σε σειρά, θα  πρέπει να κάνετε τα εξής:

  • Να ορίσετε «Διαχειριστή» για το ακίνητο που θα μισθώνετε. Με τις τελευταίες αλλαγές στο νόμο, υπάρχει δυνατότητα να οριστούν δύο διαφορετικοί «Διαχειριστές» για κάθε ακίνητο, εφόσον ο καθ’ ένας δραστηριοποιείται σε διαφορετική ψηφιακή πλατφόρμα.
  • Ο «Διαχειριστής» να εγγράψει το ακίνητο στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» και να πάρει αριθμό καταχώρησης  για αυτό. Αν τα ακίνητα είναι παραπάνω από ένα, θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή εγγραφή για το κάθε ένα.
  • Να αναρτηθεί το ακίνητο στις ψηφιακές πλατφόρμες μέσω των οποίων θα γίνει η μίσθωση.
  • Να καταχωρήσετε στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος, ανά δικαιούχο. ( π.χ. συνδικαιούχοι, ποσοστά κ.α.)

 

Να σημειώσουμε ότι ως διαχειριστής του ακινήτου, μπορεί να οριστεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό την βραχυχρόνια μίσθωση και που γενικά μεριμνά για την βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου.

Διαχειριστής μπορεί να είναι είτε ο κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος.

Από την στιγμή που θα κάνετε αυτές τις απαραίτητες κινήσεις, μπορείτε νόμιμα να μισθώσετε βραχυχρόνια το ακίνητο σας, μέσω ψηφιακών πλατφορμων.

Το μόνο που χρειάζεται πλέον είναι το εξής: για κάθε μίσθωση να κάνετε την «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» , η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από τη μέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

Πλέον, από τις 30/08/2018, ημέρα πρώτης λειτουργίας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είναι υποχρεωτική η δήλωση όλων των βραχυχρόνιων μισθώσεων που έχουν συναφθεί από την 01/01/2018 ως τις 30/08/2018.

Προθεσμία για αυτή την δήλωση είναι η 30/11/2018.

Ο τρόπος φορολόγησης αυτών των εισοδημάτων ορίζεται από τις παρακάτω κλίμακες και ποσοστά:

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήματος (ευρώ) Φόρου (ευρώ)
  12.000,00 15% 1.800,00 12.000,00   1.800,00
  23.000,00 35% 8.050,00 35.000,00   9.850,00
Υπερβάλλον 45%      

 

Τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν έχουν τέλος διαμονής και απαλλάσσονται του ΦΠΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει αυτή η απαλλαγή και να μην χαρακτηριστούν τα έσοδα από τις μισθώσεις ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι να μην παρέχεται κάποια έξτρα υπηρεσία όπως:
– καθαριότητα,
– περισυλλογή απορριμμάτων,
– αντικατάσταση κλινοσκεπασμάτων και λοιπών οικιακών ειδών,  ( η απλή παροχή κλινοσκεπασμάτων δεν θεωρείται έξτρα υπηρεσία )
– βοηθητικού προσωπικού
– και λοιπές υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών.

2 Οκτ. 2018

1. Ευθύνη έναντι της εταρείας: Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του ν. 4072/2012: «Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.».

2. Εις ολόκληρον ευθύνη έναντι τρίτων ιδιωτών κατ’ άρθρο 71 ΑΚ σεπερίπτωση υπαίτιαςπράξης ή παράλειψης, η οποία συνιστά αδικοπραξία ή συμπεριφορά κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων αντίθετη προς τους ορισμούς των ΑΚ 197 και 198 ή παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρου κανόνα είναι η έκδοση ακάλυπτης επιταγής, όπου οι τρίτοι δανειστές της εταιρείας μπορούν να στραφούν τόσο κατά της ΙΚΕ όσο και του διαχεριστή της ατομικά.

3. Προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη έναντι του Δημοσίου κατ’ άρθρο 50 παρ. 1, 2 και 5 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013):

Κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσης της ΙΚΕ, ο διαχεριστής της ΙΚΕευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου, των τόκων και των προστίμων που οφείλονται από την ΙΚΕ,καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους.

Επίσης, ευθύνεται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους, το ΦΠΑ και όλους τους επιρριπτόμενους φόρους, και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ΙΚΕ ως εξής:  α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, οι διαχειριστές της ΙΚΕ που είχαν την ως άνω ιδιότητα από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά.  β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, οι διαχειριστές της ΙΚΕ που είχαν την ως άνω ιδιότητα κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου. 

Τέλος, αν η ΙΚΕ είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης περιουσίας, ο διαχειριστής της ΙΚΕ ευθύνεται εις ολόκληρον με την ΙΚΕ, για την πληρωμή των τόκων και των προστίμων που οφείλονται σε δικές του πράξεις ή παραλείψεις.

4. Προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη έναντι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (πλέον ΕΦΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4321/2015: Ο διαχεριστής της ΙΚΕ, ευθύνεται προσωπικά, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με την ΙΚΕ, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της όσο και κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσής της, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτήν προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.