Το Λογιστικό μας γραφείο "TaxisBank" αναλαμβάνει την σύσταση της εταιρίας σας από την αρχή. Σας βοηθάμε με την πολυετή εμπειρία μας να επίλεξετε τον τύπο της εταιρίας που ταιριάζει στην επιχείρησή σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ κτλ.), και αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες.

Η TAXISBANK διαθέτει την εµπειρία να βοηθήσει ουσιαστικά τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Eχοντας εργαστεί από κοινού µε επιχειρήσεις κάθε µεγέθους και αντικειµένου, έχουμε αναπτύξει την απαιτούµενη τεχνογνωσία, ώστε να µπορούμε να καταγράψουμε τις πραγµατικές ανάγκες του πελάτη, να προτείνουμε υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες του και να παρακολουθούμε την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.